Meer service met minder kosten

Nieuwe technologieën, alternatieve energiebronnen, privatisering en de steeds groter wordende macht van de klant, zijn van grote invloed op de energiemarkt. Op zoek naar nieuwe verdienmodellen en concurrentievoordelen, richten succesvolle energiebedrijven zich vandaag de dag dan ook steeds vaker op een betere klantenservice enerzijds en een geoptimaliseerde bedrijfsvoering anderzijds. Ofwel, met minder kosten meer service leveren. Inzicht in vraag en gedrag, hoogwaardig assetmanagement en efficiënte bedrijfsprocessen, maken dan het verschil.

SynTouch, always on top

SynTouch heeft haar sporen ruim verdiend in de Energy & Utility sector. In de gehele keten (van opwekking tot eindgebruiker), leveren onze ervaren consultants dan ook een succesvolle bijdrage aan uitdagingen op het gebied van procesintegratie (TIBCO, Oracle), Business Process Management (BPM), ketenintegratie en predictive analytics.