Systemen, bedrijfsprocessen, toekomst en schaalbaarheid zijn van grote invloed op de complexiteit van de interface en dus op kosten.

"Kunnen we hier een interface voor ontwikkelen?"

Een eenvoudige vraag die regelmatig gesteld wordt, zeker vanuit businesszijde. Toch is het antwoord hierop niet altijd even simpel. Zeker niet met het oog op kosten versus baten.

Lees meer
Cloud9 and Heroku: a match made in heaven

First steps in Cloud-based JS development

Some time ago, while working on a proof of concept using an Oracle API product, I got exposed to server-side JavaScript programming.

Lees meer